PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2021.

Projekt "Śpisz Pisz?Obudź się" Edycja 2021, został zrealizowany zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W rezultacie wśród uczestników, osób w wieku 60+ został rozpropagowany zdrowy styl życia, wprowadzano sposoby zdrowego odżywiania. Uświadomiono seniorów poprzez praktykę, jakie znaczenie ma w życiu ruch. Stworzona została przestrzeń do spotkań, integracji, wspólnych spacerów regionalnych i wyjść do instytucji kultury. Rezultaty są bardzo pozytywne. Uczestnicy, znacznie poprawili swoją kondycję fizyczną, poszerzyli grono przyjaciół. Dowodem na to są nie tylko testy sprawnościowe, przeprowadzane regularnie przez specjalistów, ale także pozytywne opinie uczestników. Wielokrotnie powtarzali stwierdzenie, że poprzez ruch i edukację na temat zdrowego stylu życia ich stan zdrowia znacznie się poprawił. Mają o wiele więcej energii, a najlepszym przykładem są osoby, które przez wiele lat przesiadywały w czterech ścianach swoich domów, nie odnajdując sensu życia. Projekt diametralnie zmienił ich życie. Seniorzy przyznali w przeprowadzonych ankietach, że poprzez uczestnictwo w programie zostali wyciągnięci z depresji i odkryli w sobie ciekawość świata. Dla niektórych, te kilka godzin w tygodniu spędzone poza domem to czas kiedy mogą zapomnieć o wszelkich problemach, obowiązkach. Jest to moment, kiedy nabierają nowe siły i energię do podstawowych działań życiowych. Atrakcyjność działań projektu spowodowała, że uczestnicy nie są w stanie wyobrazić sobie życia bez wspólnych spotkań związanych z zajęciami ruchowymi, integracją, samorozwojem, spotkaniami kulturalnymi. Główny cel jakim jest poprawa jakości i poziomu życia został zatem osiągnięty. To przedsięwzięcie zrealizowane w powiecie piskim dało szansę starszym osobom na "wyjście z domu", nawiązując nowe kontakty i zintegrowanie się z innymi. 

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Please publish modules in offcanvas position.