KLUB SENIORA: REJS STATKIEM 

Poza regularnymi zajęciami ruchowo- edukacyjnymi, integracja jest bardzo ważną częścią projektu. Tym razem postanowiliśmy zamówić dobrą pogodę i zabrać Seniorów na rejs po mazurskich jeziorach. Był to wyjątkowey dzień , dzięki któremu, uczestnicy mieli okazję zawrzeć nowe znajomości i podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu.
Nasi uczestnicy przyjechali do portu Ruciane- Nida, by stąd wypłynąć i spędzieć kilka godzin na jeziorze Nidzkim. Ciekawy. jest fakt, że niektórzy po raz pierwszy pływali statkiem, mimo że mieszkają na mazurach całe życie. 
To był świetny pomysł na spędzenie wspólnego czasu w ramach projektu "Śpisz Pisz? Obudź się Edycja 2022"
 
 
Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +”na lata 2021-2025” EDYCJA 2022.

 

OGŁASZAMY NOWY NABÓR DO PROJEKTU "ŚPISZ PISZ? OBUDŹ SIĘ EDYCJA 2022"

W programie szereg zajeć ruchowych oraz spotkania edukacyjno- integracyjnych w ramach Klubu Seniora:

 1. Zajęcia gimnastyczno- rozciągające.
 1. Bezpieczna Piszanka- zajęcia z samoobrony.
 2. Nordic Walking.
 1. Zdrowy Senior- zajęcia ze zdrowego stylu życia.
 1. Arte Terapia - twórcza integracja seniorów.
 1. Trening wzmacniający z elementami Chanbary.
 1. Spotkania psychologiczne.

      7. Spotkania integracyjne.

      8. Rejs statkiem seniorów.

      9. Wycieczka turystyczna.

 

REKRUTACJA I WIĘCEJ INFORMACJI: UL. LEŚNA 1, 12-200 PISZ ( biuro projektu- I piętro).
 
ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ JUŻ WKRÓTCE. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU! TELEFON: 506 984 498
 
 •  Jaki jest cel lub cele projektu?

Projektu „Śpisz Pisz? Obudź się Edycja 2022” realizowany jest w ramach w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2022 Edycja 2022 współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowany do osób w wieku 60 +. Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia oraz przygotowanie do bezpiecznej starości poprzez wzrost działań pobudzających aktywność sportowo - edukacyjną.

 

 •  Jakie zadania będą realizowane?

Program działań:

 1. Zajęcia gimnastyczno- rozciągające.
 2. Bezpieczna Piszanka- zajęcia z samoobrony.
 3. Nordic Walking.
 4. Zdrowy Senior- zajęcia ze zdrowego stylu życia.
 5. Arte Terapia - twórcza integracja seniorów.
 6. Trening wzmacniający z elementami Chanbary.
 7. Spotkania psychologiczne.
 8. Spotkania integracyjne.
 9. Rejs statkiem seniorów.
 10. Wycieczka turystyczna.
 •  Jakie są jego grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)?

Projekt kierowany jest do 60 osób 60 +, mieszkańców powiatu piskiego w województwie warmińsko- mazurskim.

 •  Co zostanie zrobione w ramach projektu?

Bezpośrednim efektem będzie poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie do starości poprzez wzrost działań pobudzających aktywność intelektualną, edukacyjną oraz sportowo rekreacyjną 60 osób w wieku 60 lat i więcej w różnym stopniu sprawności. Stworzenie potrzebnej przestrzeni do rozwoju osobistego w wieku emerytalnym, edukacji seniorów pod kątem zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Dodatkowym efektembędzie zmiana w społeczna związana przede wszystkim poprawą jakości i poziomu życia osób starszych poprzez wzrost działań pobudzających aktywność sportowo- rekreacyjną.

 
Projekt "Śpisz Pisz? Obudź się Edycja 2022" dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.
 
Umowa nr 770/2022/AKTYWNI+
Wysokość dotacji: 181 900,00 zł
Całkowita kwota projektu: 204 400 zł
Okres realizacji zadania publicznego: 01.04.2022 - 31.12.2022
 
 

Wykłady w zdrowym ciele zdrowy duch- spotkania edukacyjne nt zdrowego stylu życia.

 

W grudniu zakończylismy szereg zajęć w ramach Klubu Seniora: spotkania edukacyjno- integracyjne.

Wykłady zawierały teamty takie jak:

- profilaktyka narządów ruchu , w tym programy ćwiczeń dla o uczestników do stosowania w warunkach domowych,

- jak radzić sobie z z bólem, postępowanie profilaktyczne,

- balans zdrowotny w życiu seniora,

- dietetyka i budowanie indywidualnych jadłospisów.

Zajęcia edukacyjno- praktyczne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, to był wspaniały cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów fizjoterapii, instruktorów sportu, dietetyka. Przekazali oni ogrom wiedzy dla naszych uczestników. 

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2021.

Projekt "Śpisz Pisz?Obudź się" Edycja 2021, został zrealizowany zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W rezultacie wśród uczestników, osób w wieku 60+ został rozpropagowany zdrowy styl życia, wprowadzano sposoby zdrowego odżywiania. Uświadomiono seniorów poprzez praktykę, jakie znaczenie ma w życiu ruch. Stworzona została przestrzeń do spotkań, integracji, wspólnych spacerów regionalnych i wyjść do instytucji kultury. Rezultaty są bardzo pozytywne. Uczestnicy, znacznie poprawili swoją kondycję fizyczną, poszerzyli grono przyjaciół. Dowodem na to są nie tylko testy sprawnościowe, przeprowadzane regularnie przez specjalistów, ale także pozytywne opinie uczestników. Wielokrotnie powtarzali stwierdzenie, że poprzez ruch i edukację na temat zdrowego stylu życia ich stan zdrowia znacznie się poprawił. Mają o wiele więcej energii, a najlepszym przykładem są osoby, które przez wiele lat przesiadywały w czterech ścianach swoich domów, nie odnajdując sensu życia. Projekt diametralnie zmienił ich życie. Seniorzy przyznali w przeprowadzonych ankietach, że poprzez uczestnictwo w programie zostali wyciągnięci z depresji i odkryli w sobie ciekawość świata. Dla niektórych, te kilka godzin w tygodniu spędzone poza domem to czas kiedy mogą zapomnieć o wszelkich problemach, obowiązkach. Jest to moment, kiedy nabierają nowe siły i energię do podstawowych działań życiowych. Atrakcyjność działań projektu spowodowała, że uczestnicy nie są w stanie wyobrazić sobie życia bez wspólnych spotkań związanych z zajęciami ruchowymi, integracją, samorozwojem, spotkaniami kulturalnymi. Główny cel jakim jest poprawa jakości i poziomu życia został zatem osiągnięty. To przedsięwzięcie zrealizowane w powiecie piskim dało szansę starszym osobom na "wyjście z domu", nawiązując nowe kontakty i zintegrowanie się z innymi. 

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wykłady psychologiczne- Przeciwdziałanie depresji i osamotnieniu oraz radzenia sobie ze starzeniem i chorobami.

Psycholog Tatiana Konończuk poruszyła bardzo ważne tematy z naszymi uczestnikami.

 • Depresja - czym jest i jak zapobiegać jej pojawieniu się?
 • Poczucie osamotnienia w okresie późnej dorosłości i sposoby jej przeciwdziałaniu.   
 • Radzenie sobie z procesem starzenia się oraz towarzyszącymi mu  chorobami. Wpływ pozytywnego nastawienia na samopoczucie psychofizyczne.

To były bardzo wartościowe zajęcia. Psychika jest niezwykle ważna, warto pracować nad pozytywnym myśleniem.

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

 

Please publish modules in offcanvas position.