PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2021.

Projekt "Śpisz Pisz?Obudź się" Edycja 2021, został zrealizowany zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W rezultacie wśród uczestników, osób w wieku 60+ został rozpropagowany zdrowy styl życia, wprowadzano sposoby zdrowego odżywiania. Uświadomiono seniorów poprzez praktykę, jakie znaczenie ma w życiu ruch. Stworzona została przestrzeń do spotkań, integracji, wspólnych spacerów regionalnych i wyjść do instytucji kultury. Rezultaty są bardzo pozytywne. Uczestnicy, znacznie poprawili swoją kondycję fizyczną, poszerzyli grono przyjaciół. Dowodem na to są nie tylko testy sprawnościowe, przeprowadzane regularnie przez specjalistów, ale także pozytywne opinie uczestników. Wielokrotnie powtarzali stwierdzenie, że poprzez ruch i edukację na temat zdrowego stylu życia ich stan zdrowia znacznie się poprawił. Mają o wiele więcej energii, a najlepszym przykładem są osoby, które przez wiele lat przesiadywały w czterech ścianach swoich domów, nie odnajdując sensu życia. Projekt diametralnie zmienił ich życie. Seniorzy przyznali w przeprowadzonych ankietach, że poprzez uczestnictwo w programie zostali wyciągnięci z depresji i odkryli w sobie ciekawość świata. Dla niektórych, te kilka godzin w tygodniu spędzone poza domem to czas kiedy mogą zapomnieć o wszelkich problemach, obowiązkach. Jest to moment, kiedy nabierają nowe siły i energię do podstawowych działań życiowych. Atrakcyjność działań projektu spowodowała, że uczestnicy nie są w stanie wyobrazić sobie życia bez wspólnych spotkań związanych z zajęciami ruchowymi, integracją, samorozwojem, spotkaniami kulturalnymi. Główny cel jakim jest poprawa jakości i poziomu życia został zatem osiągnięty. To przedsięwzięcie zrealizowane w powiecie piskim dało szansę starszym osobom na "wyjście z domu", nawiązując nowe kontakty i zintegrowanie się z innymi. 

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wykłady w zdrowym ciele zdrowy duch- spotkania edukacyjne nt zdrowego stylu życia.

 

W grudniu zakończylismy szereg zajęć w ramach Klubu Seniora: spotkania edukacyjno- integracyjne.

Wykłady zawierały teamty takie jak:

- profilaktyka narządów ruchu , w tym programy ćwiczeń dla o uczestników do stosowania w warunkach domowych,

- jak radzić sobie z z bólem, postępowanie profilaktyczne,

- balans zdrowotny w życiu seniora,

- dietetyka i budowanie indywidualnych jadłospisów.

Zajęcia edukacyjno- praktyczne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, to był wspaniały cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów fizjoterapii, instruktorów sportu, dietetyka. Przekazali oni ogrom wiedzy dla naszych uczestników. 

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Ponownie, nasze ukochane integracje w Mazurskim Gościńcu. Cudowny czas pełen uśmiechu, dobrego poczęstunku i szalonych tanecznych kroków.

Serca nam rosną widząc tak szczęsliwych, pełnych energii ludzi. 

 

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Wykłady psychologiczne- Przeciwdziałanie depresji i osamotnieniu oraz radzenia sobie ze starzeniem i chorobami.

Psycholog Tatiana Konończuk poruszyła bardzo ważne tematy z naszymi uczestnikami.

  • Depresja - czym jest i jak zapobiegać jej pojawieniu się?
  • Poczucie osamotnienia w okresie późnej dorosłości i sposoby jej przeciwdziałaniu.   
  • Radzenie sobie z procesem starzenia się oraz towarzyszącymi mu  chorobami. Wpływ pozytywnego nastawienia na samopoczucie psychofizyczne.

To były bardzo wartościowe zajęcia. Psychika jest niezwykle ważna, warto pracować nad pozytywnym myśleniem.

Projekt „Śpisz Pisz? Obudź się” realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

 

KLUB SENIORA: SPOTKANIE HISTORYCZNE.

Serdecznie dziękujęmy Panu Piotr Bogdaszewskiemu za  organizację wspaniałego dnia pełnego regionalnych ciekawostek. Piękny, historyczny spacer na długo pozostanie w pamięci naszych seniorów. Mieliśmy okazję dowiedzieć się jak niegdyś żyli Mazurzy zamieszkujący powiat piski.
 
Działania finansowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Please publish modules in offcanvas position.